การ์ตูนโป๊แปลไทย คาถาแผ่เมตตาตนเองอะหัง สุขิโต โหมิ 

อะหัง นิททุกโข โหมิ 

อะหัง อะเวโร โหมิ 

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด 

 

from meename.comTop Popular Hit ! : )tag : Doujin คาถาแผ่เมตตาตนเอง
©  CopyRight 2014. Exemption Statement: All visual depictions displayed on this Website are exempt from the provision of 18 U.S.C. §2257 and 28 C.F.R. 75 because said they do not portray conduct as specifically listed in 18 U.S.C. §2256(2)(A) through (D), as amended, but are merely depictions of non-sexually explicit nudity, or are depictions of simulated sexual conduct, or are otherwise exempt because the visual depictions were created prior to July 3, 1995.

x